CHỨNG NHẬN ISO 13485:2003

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ

ISO 13485:2003 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức muốn chứng minh khả năng cung cấp các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan với mong muốn đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định.

Chia sẻ
Bài trướcCHỨNG NHẬN ISO 27001:2005
Bài tiếp theoCHỨNG NHẬN GMP

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here