CHỨNG NHẬN ISO 27001:2013

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN

ISO 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS).  thay thế cho tiêu chuẩn ISO 27001:2005, được thiết lập nhằm tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 phù hợp với tổ chức nào?

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 thích hợp với mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình, khu vực.Tiêu chuẩn này đặc biệt thích hợp với các tổ chức mà việc bảo mật thông tin là quan trọng như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, y tế , cộng đồng và công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cũng đặc biệt hiệu quả đối với các tổ chức quản lý thông tin cho các tổ chức khác, như các công ty thuê nguồn lực IT ở bên ngoài tổ chức: Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như một lời khẳng định với khách hàng rằng thông tin của họ đang được bảo mật.

Chứng nhận ISMS phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 có thể mang đến những lợi ích sau cho tổ chức:

  • Chứng minh sự bảo đảm độc lập của việc kiểm soát nội bộ và đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 
  • Độc lập chứng minh rằng các quy định và luật có thể áp dụng đều đã được xem xét 
  • Tạo  lợi thế cạnh tranh với việc đáp ứng các yêu cầu thông qua hợp đồng và chứng minh với khách hàng rằng việc bảo mật an toàn thông tin của họ là tối quan trọng.
  • Độc lập xác minh rằng các rủi ro của tổ chức được nhận diện, đánh giá và đối phó một cách đúng đắn, trong khi chính thức hóa các quá trình, thủ tục và tài liệu bảo mật thông tin.
  • Chứng minh cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc bảo mật an toàn thông tin. 
  • Quá trình đánh giá thường xuyên giúp bạn giám sát liên tục và cải tiến hiệu suất.
Lưu ý: Những lợi ích này không được nhận thấy ở các tổ chức chỉ đơn thuần phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 hay các đề nghị trong bộ tiêu chuẩn thực hành, ISO/IEC 27002

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here