Giới thiệu TQCSI Việt Nam

Thành lập từ năm 1995 tại Australia, TQCS International được công nhận là tổ chức Chứng nhận độc lập cung cấp các dịch vụ chứng nhận về các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.  TQCSI đã hiện đang cung cấp dịch vụ trên các khu vực Châu Úc, Châu Á, Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi với các văn phòng tại hơn 25 nước trên thế giới.

Chất lượng dịch vụ và uy tín của TQCSI đã được khẳng định thông qua các tổ chức quốc tế công nhận như Tổ chức công nhận Jas-anz (Australia & Newszealand)- thành viên thuộc Diễn đàn công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum), thành viên Hiệp hội các tổ chức chứng nhận được công nhận AACB, Hội đồng quản lý sinh vật biển MSC (Marine Stewardship Council).

TQCSI đã chứng nhận cho nhiều tổ chức và Doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, HACCP, OHSAS, MSC, MSC CoC… và nhiều tiêu chuẩn khác.

Là thành viên của Tập Đoàn chứng nhận quốc tế TQCS International, TQCSI Vietnam được thành lập năm 2006, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Certification of Management Systems

Chứng nhận Hệ thống quản lý

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, OHSAS 18000, SA 8000, ISO 27001, ISO 50001, HACCP Code:2003, GMP

  • Supplier Audit

Đánh giá nhà cung cấp

Đánh giá năng lực sản xuất của nhà máy, Đánh giá về trách nhiệm xã hội, Đánh giá về an ninh trật tự theo yêu cầu của khách hàng.

  • Inspection and testing

Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra đầu vào (IPI), Kiểm tra trong quá trình (DPI), Kiểm tra ngẫu nhiên khâu cuối (FRI), Kiểm tra phòng thí nghiệm, Kiểm tra việc bốc hàng lên tàu hoặc container, Kiểm tra việc dỡ hàng 

  • Training

Dịch vụ Đào tạo

Tổ chức các khóa đào tạo về nhận thức tiêu chuẩn, triển khai áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn & các khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

  • Certification of personnel and training

Chứng nhận năng lực chuyên gia tư vấn/ đánh giá và chất lượng các khóa đào tạo

Là Tổ chức cam kết có hệ thống quản lý hiệu quả, sản phẩm và hệ thống an toàn, bảo vệ môi trường, Doanh nghiệp có thể thấy rằng việc được chứng nhận phù hợp sẽ mang lại những sự công nhận của các khách hàng và các cổ đông, giúp Doanh nghiệp liên tục cải tiến. Chúng tôi cung cấp một số Chương trình chứng nhận như: ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO 13485, ISO 27001…

TS/ISO 16949: Chương trình này được chứng nhận bởi đối tác của chúng tôi là Tổ chức chứng nhận quốc tế Kiwa- International cert với sự công nhận của Hiệp hội IATF.

Với 25 văn phòng quốc tế trên thế giới, chúng tôi đã chứng nhận cho hơn 10,000 Doanh nghiệp.

INTERNATIONAL OFFICES / CÁC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ CỦA TQCSI

    TQCSI-Turkey
Tel: 90 232 441 67 11 (Pbx)
Fax : 90 232 441 55 87
Email : info@tqcsi.com.tr
Web : www.tqcsi.com.tr
TQCSI- China
Tel: 86 20 22644602
Fax : 86 20 22644604
Email : crown@tqcsi.com
TQCSI- Syria
Tel: 96 3 21 2222 910
Fax : 96 3 21 2127 6944
Email : info@tqcsi.com.sy
Web : www.tqcsi.com.sy
TQCSI-Korea
Tel: 82 2 3471 9012
Fax: 82 2 3471 9015
Email:tqcsi-korea@hotmail.com
Web : www.tqcsi.co.kr
TQCSI- Japan
Tel: 81 589 2245
Fax: 81 589 1345
Email: tama@oco45.net
TQCSI-Thailand
Tel: 66 2 964 3641
Fax: 66 2 296 4216
Email : thailand@tqcsi.com
TQCSI-AGS Korea
Tel: 82 32 432 0610
Fax : 82 32 432 0612
Email : kaesan11@kornet.net
TQCSI-Japan
Tel: 81 97 822 2666
Fax: 81 97 822 2666
Email : akira@tqcsi.net
Web : www.tqcsi.net
TQCSI-Taiwan
Tel : 886 3 358 0060
Fax : 886 3 358 0076
Email: tqcsi.taiwan@msa.hinet.net
TQCSI- Romania
Str. Zaharia Boiu 28 ap 1
Sibiu, Romania
Email : romania@tqcsi.com
TQCSI-Bangladesh
Phone:0088-02-8712267
Fax:0088-02-8712267
Email: bangladesh@tqcsi.com
TQCSI- Mozambique
Tel: 15 258 01 485 8803
Fax : 15 258 1 485 0804
Email : africa@tqcsi.com
TQCSI-India
Tel: 91 120 3298061
Mobile: 91 981 0479570
Email : tqcsiindia@rediffmail.com
TQCSI- India
Tel: 91 020 2613 7662
Fax : 91 020 2613 1065
Email : tqcsiadvance@gmail.com
Web : www.ppceworld.com
TQCSI- Pakistan
Tel: 92 21 4388845
Fax : 92 21 4531752
Email : info@tqcsipk.com
Web : www.tqcsipk.com
TQCSI- Iran
Tel: 98 21 2227 8058
Fax : 98 21 2227 8358
Email : md1334@yahoo.com
TQCSI-Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 72 41
Email : kazakhstan@tqcsi.com
TQCSI- Vietnam
M Floor, VG Office Building
No 235, Nguyen Trai  St.,Hanoi City
Tel : 84-4-: 04-62691163
Fax : 84-4-: 04-62691129
Email: tqcsivn.office@gmail.comWeb:www.tqcsivietnam.com

Chia sẻ
Bài trướcChứng chỉ TQCSI
Bài tiếp theoTin tức TQCSI Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here