CHỨNG NHẬN ISO 9001

 

Tổng quan về  Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn  ISO 9001

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và đảm bảo chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp.
Đến nay, đã có hơn 1 triệu tổ chức, doanh nghiệp tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình.

Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên 7 nguyên tắc quản lý chất lượng tiên tiến.

·         Đặt trọng tâm vào khách hàng

·         Thực thi nguyên tắc lãnh đạo

·         Huy động mọi thành viên

·         Tiếp cận theo quá trình

·         Không ngừng cải tiến

·         Quyết định dựa trên dữ kiện

·         Quan hệ cùng có lợi

Lợi ích mà Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001 mang lại cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp

  • Minh chứng cam kết của tổ chức, doanh nghiệp về việc đảm bảo chất lượng và đạt được sự hài lòng của khách hàng.
  • Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và chế định áp dụng.
  • Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc tiết kiệm được tiền bạc cho các hoạt động xử lý sai lỗi, cải tiến kết quả thực hiện công việc, nâng cao mức độ thoả mãn của khách hàng và tăng lợi nhuận.
  • ISO 9001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như OHSAS An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp, ISO 14001 Môi trường và ISO 50001 Năng lượng.

Lý do lựa chọn dịch vụ chứng nhận của TQCSI

  • Được thừa nhận – Chứng nhận của TQCSI được thừa nhận trên toàn thế giới thông qua sự công nhận của JAS-ANZ, thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). QUACERT là tổ chức chứng nhận  tại Việt Nam đạt được công nhận quốc tế trực tiếp cho các chương trình chứng nhận.
  • Kinh nghiệm chuyên môn – TQCSI là tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.
  • Dẫn đầu – TQCSI là tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam.
  • Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng chứng nhận của TQCSI là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang cam kết hướng đến sự phát triển vững chắc và đáng tin cậy.

        

Chia sẻ
Bài tiếp theoCHỨNG NHẬN ISO 14001

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here