QUY TRÌNH TƯ VẤN – ĐÀO TẠO – CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Tổ chức có nhu cầu xin đăng ký chứng nhận, liên hệ với các Tổ chức chứng nhận để lấy form đăng ký chứng nhận, ghi nhận đầy đủ các thông tin.

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Tổ chức chứng nhận sau khi nhận được đăng ký chứng nhận của bên đăng ký chứng nhận sẽ tiến hành hoạt động xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá, các hoạt động này gồm có:

 • Xác nhận phạm vi chứng nhận
 • Tính số ngày công đánh giá giai đoạn 1 và giai đoạn 2
 • Báo giá chứng nhận
 • Xác nhận hợp đồng và lập kế hoạch đánh giá

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Tổ chức chứng nhận và bên đăng ký chứng nhận thỏa thuận về ngày đánh giá giai đoạn 1 để khẳng định mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý chất lượng cho đợt đánh giá chính thức hay còn gọi là đánh giá giai đoạn 2. Thông thường, các hoạt động đánh giá giai đoạn 1 được thực hiện tại văn phòng của Tổ chức chứng nhận thông qua hệ thống tài liệu mà bên đăng ký chứng nhận gửi cho Tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Đánh giá giai đoạn 2 được tổ chức chứng nhận thực hiện tại bên đăng ký chứng nhận. Số lượng ngày công đánh giá phụ thuộc vào quy mô của tổ chức, mức độ phức tạp của hệ thống quản lý,….Sau cuộc đánh giá, đoàn đánh giá sẽ đưa ra các phát hiện đánh giá, các phát hiện này bao gồm:

 • Điểm không phù hợp loại 1
 • Điểm không phù hợp loại 2
 • Các điểm lưu ý, khuyến nghị cải tiến

Đối với các điểm không phù hợp loại 1 và loại 2 bắt buộc các tổ chức đăng ký chứng nhận phải khắc phục và gửi bằng chứng khắc phục cho Tổ chức được chứng nhận.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ chứng nhận

            Kết thúc quá trình đánh giá giai đoạn 2, theo phạm vi chứng nhận được thống nhất lại giữa Đoàn đánh giá và bên được đánh giá, hồ sơ đánh giá được gửi về Tổ chức chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ phải cử cán bộ thẩm xét hồ sơ đánh giá theo quy định. Nếu đầy đủ, thì sẽ kiến nghị cấp giấy chứng nhận. Trường hợp, còn chưa thống nhất, chưa đầy đủ có thể liên hệ với khách hàng để bổ sung hồ sơ.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm, trên giấy chứng nhận phải bao gồm:

 • Tên tổ chức được chứng nhận
 • Địa chỉ của bên được chứng nhận
 • Chuẩn mực chứng nhận: ISO 9001:2015
 • Phạm vi chứng nhận: ví dụ sản xuất và cung ứng….
 • Thời gian hiệu lực
 • …..

Bước 7: Thực hiện giám sát định kỳ hoặc đột xuất

Theo quy định, trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ giám sát định kỳ theo như hợp đồng đã ký kết giữa tổ chức chứng nhận và bên được chứng nhận.

 • Có thể định kỳ 12 tháng/lần
 • Đột xuất khi có khiếu nại hoặc phát hiện việc sử dụng sai mục đích giấy chứng nhận

Bước 8: Chứng nhận lại

Tổ chức có nhu cầu chứng nhận lại thì liên hệ với Tổ chức chứng nhận trước khi hết hiệu lực giấy chứng nhận 2 tháng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục như bước 1.

II. Vậy lựa chọn dịch vụ chứng nhận của tổ chức nào tại Việt Nam?

            Mỗi tổ chức chứng nhận đều có thế mạnh của mình,  Tổ chức của chúng tôi:

 • Lựa chọn tổ chức đánh giá có thương hiệu như các tổ chức thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Tổ chức chứng nhận được công nhận và thừa nhận quốc tế
 • Có đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

– Bản đăng ký chứng nhận HTQL theo mẫu .

– Giấy phép đăng ký kinh doanh/hoạt động (bản photo);

– Các tài liệu khác (nếu có).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here