QUY TRÌNH TƯ VẤN- ĐÀO TẠO OHSAS 18000 – QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG OHSAS 18000
Tiêu chuẩn OHSAS 18000 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phân biệt quy mô. Một số lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng OHSAS 18001:2007 tại Việt Nam bao gồm Điện – Điện tử, Cơ khí chính xác, Nhựa chính xác, May mặc và Giầy da, và Xây dựng.
QUY TRÌNH  TRIỂN KHAI ÁP DỤNG OHSAS 18000
                                                                                    Bước  tư vấn                                                                                                                                                                                       Nội dung
Lưu đồ tư vấn OHSAS 18000 Hướng dẫn thành lập, phân công trách nhiệm Nhóm dự án ATSKNN và truyền thông nội bộ/bên ngoài về dự án để chuẩn bị cam kết, tâm lý và nhận thức.
Khảo sát thực trạng hoạt động quản lý ATSKNN để xác định nhu cầu quản trị nội bộ và những điểm yếu so với:

  • Đặc điểm về mối nguy và rủi ro của sản phẩm/dịch vụ và quy trình hoạt động hiện tại ,
  • Sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan,
  • Các biện pháp kiểm soát hiện hành và hiệu lực của các biện pháp kiểm soát.
Đề xuất và thảo luận mô hình HTQL ATSKNN, những bổ sung/thay đổi cần thiết về tuân thủ pháp luật, hạ tầng, môi trườngvà Kế hoạch chi tiết triển khai dự án.
Hướng dẫn về nhận thức, diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho thành viên Nhóm dự án và cán bộ quản lý ATSKNN.
Hướng dẫn phân tích các mối nguy, phát triển các biện pháp kiểm soát và các tài liệu khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn và nhu cầu quản trị nội bộ về ATSKNN.
Hướng dẫn huấn luyện và chỉ dẫn vận hành theo các yêu cầu của HTQL ATSKNN; Giám sát áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.
Đào tạo các đánh giá viên nội bộ và hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Hướng dẫn thực hiện xem xét HTQL ATSKNN.
Hướng dẫn chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận nhận; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục sau chứng nhận để cấp chứng chỉ.
Hướng dẫn duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau chứng nhận.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here