Trang chủ Dịch vụ

Dịch vụ

CHỨNG NHẬN GMP

Một chương trình chứng nhận Thực hành sản xuất tốt hay Thực hành nông nghiệp tốt đưa ra một sự kiểm tra đánh giá và chứng nhận độc lập rằng việc thực hành cơ bản và các điều kiện tiên quyết kéo theo việc thực hiện hiệu quả một chương trình an toàn thực phẩm HACCP. Sự tuân thủ...
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu (HACCP) là nền tảng chính của luật pháp quốc tế và thực hành sản xuất tốt trong mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm.HACCP cũng đóng vai trò quan trọng đối với các tiêu chuẩn phù hợp được chứng nhận, và được thừa nhận là một yếu...

CHỨNG NHẬN ISO 22000

Cam kết cung cấp sản phẩm thực phẩm an toàn với chứng nhận ISO 22000 ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra yêu cầu về một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao quát mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phầm từ trang trại đến bàn ăn. ISO 22000 tiếp cận vấn...

CHỨNG NHẬN ISO 14001

Chứng minh cam kết bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp với chứng nhận ISO 14001 Một tổ chức, doanh nghiệp có cách thức quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường sẽ đạt được lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Trong thế giới ngày nay, bằng...

CHỨNG NHẬN ISO 9001

  Tổng quan về  Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn  ISO 9001 Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và đảm bảo chất...

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Ms Thu
024 626 91163
Mr. Thắng Lợi
091 353 6080
Ms.Lụa
024 6269 1129