Trang chủ Bài viết nổi bật

Bài viết nổi bật

Giới thiệu Chung ISO 15378 – Chứng nhận hệ thống thực hành sản xuất tốt Bao bì dược phẩm Tiêu chuẩn ISO 15378 nêu rõ các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001: 2015, với các yêu cầu về GMP, áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng ngành sản xuất các vật liệu đóng gói...
CHỨNG NHẬN ISO 22716 Giới thiệu chung ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về các thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với ngành sản xuất mỹ phẩm và mô tả những nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng GMP trong một cơ sở sản xuất các thành phẩm mỹ phẩm. Hướng dẫn này đưa ra lời khuyên...
TIÊU CHUẨN ISO 31000:2018 Giới thiệu chung Tổ chức/doanh nghiệp ở mọi loại hình, dù lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với các tác động cả bên trong và bên ngoài làm cho doanh nghiệp không chắc chắn liệu có đạt được mục tiêu hay không và khi nào sẽ đạt được mục tiêu. Tác động của sự không...
Giới thiệu chung Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp vừa chính thức được ban hành ngày 12/3/2018 ISO 45001: 2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp - Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng, cung cấp một quá trình hiệu quả để cải tiến an toàn...
Giới thiệu chung ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Lấy ISO 9001 làm nền tảng, tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp ứng các yêu cầu luật định và các yêu cầu cụ...
TOTAL QUALITY CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL Established in 1995 at Australia, TQCS International is a fully accredited, third party certification body providing certification of International Management Systems. TQCSI now operates throughout Australia, Asia, the Middle East, western Europe and Africa with many Offices are located in more than 30 countries in the world. Services Quality and reputation were recognized by accreditation of...
  Nhà sản xuất thiết bị y tế QMS ISO 13485, hiệu quả, ISO 9001 dành riêng cho các nhà sản xuất thiết bị y tế. ISO 13485 kết hợp ISO 9001 nhưng bổ sung hoặc sửa đổi các phần liên quan để nhấn mạnh một quy trình quản lý rủi ro để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN ISO 27001:2005 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn này được ban hành vào tháng 10 năm 2005 và thay thế cho tiêu chuẩn BS 7799-2:1999, được thiết lập nhằm tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001. Tiêu...
Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những nhu...
Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008 Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008) với những thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày...

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Ms Thu
024 626 91163
Mr. Thắng Lợi
091 353 6080
Ms.Lụa
024 6269 1129

LINK WEBSITE TQCSI AUSTRALIA

Facebook