Trang chủ Bài viết nổi bật

Bài viết nổi bật

TIÊU CHUẨN ISO 10004 GIỚI THIỆU CHUNG Tiêu chuẩn ISO 10004:2018 -  Tiêu chuẩn Quản lý Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn theo dõi và đo lường Một trong những yếu tố then chốt đối với thành công của tổ chức là sự thỏa mãn của khách hàng với tổ chức và sản phẩm của tổ chức. Vì vậy...
Giới thiệu Chung ISO 15378 – Chứng nhận hệ thống thực hành sản xuất tốt Bao bì dược phẩm Tiêu chuẩn ISO 15378 nêu rõ các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001: 2015, với các yêu cầu về GMP, áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng ngành sản xuất các vật liệu đóng gói...
CHỨNG NHẬN ISO 22716 Giới thiệu chung ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về các thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với ngành sản xuất mỹ phẩm và mô tả những nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng GMP trong một cơ sở sản xuất các thành phẩm mỹ phẩm. Hướng dẫn này đưa ra lời khuyên...
TIÊU CHUẨN ISO 31000:2018 Giới thiệu chung Tổ chức/doanh nghiệp ở mọi loại hình, dù lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với các tác động cả bên trong và bên ngoài làm cho doanh nghiệp không chắc chắn liệu có đạt được mục tiêu hay không và khi nào sẽ đạt được mục tiêu. Tác động của sự không...
Giới thiệu chung ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Lấy ISO 9001 làm nền tảng, tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục được thay thế bằng việc đáp ứng các yêu cầu luật định và các yêu cầu cụ...
TOTAL QUALITY CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL Established in 1995 at Australia, TQCS International is a fully accredited, third party certification body providing certification of International Management Systems. TQCSI now operates throughout Australia, the Pacific, Asia, the Middle East, Europe and Africa with offices in 25+ countries and 10,000+ certificates in 40+ countries, servicing a broad cross section of clients from all...
  Nhà sản xuất thiết bị y tế QMS ISO 13485, hiệu quả, ISO 9001 dành riêng cho các nhà sản xuất thiết bị y tế. ISO 13485 kết hợp ISO 9001 nhưng bổ sung hoặc sửa đổi các phần liên quan để nhấn mạnh một quy trình quản lý rủi ro để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN ISO 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS).  thay thế cho tiêu chuẩn ISO 27001:2005, được thiết lập nhằm tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 phù hợp với tổ chức nào? Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001...
Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những nhu...

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Ms Thu
024 626 91163
Mr. Thắng Lợi
091 353 6080
Ms.Lụa
024 6269 1129