CHỨNG NHẬN ISO 10002

TIÊU CHUẨN ISO 10002:2018
Giới thiệu chung
Tư Vấn Chứng Nhận ISO 10002:2018 Về Hệ Thống Quản Lý Khiếu Nại
ISO 10002:2018 cung cấp hướng dẫn về quy trình xử lý các khiếu nại liên quan đến các sản phẩm trong một tổ chức. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả và xác minh toàn bộ quá trình xử lý khiếu nại. Trong số rất nhiều lợi ích của việc thực hiện hướng dẫn này, chúng tôi có thể liệt kê việc cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tăng khả năng cải thiện sản phẩm và dịch vụ khách hàng của tổ chức, nhất quán và gắn kết hơn với cách giải quyết khiếu nại, đáp ứng kịp thời và thỏa đáng cho những người yêu cầu. Việc giải quyết khiếu nại hiệu quả làm tăng khả năng của tổ chức liên quan đến việc quản lý dịch vụ và chất lượng sản xuất.
ISO 10002:2018 cung cấp hướng dẫn cho việc thiết kế và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại hiệu quả và hiệu quả cho tất cả các loại hoạt động thương mại hoặc phi thương mại, bao gồm cả những hoạt động liên quan đến thương mại điện tử. Nó nhằm mục đích mang lại lợi ích cho một tổ chức và khách hàng, người khiếu nại và các bên quan tâm khác.
ISO 10002:2018 cung cấp hướng dẫn về quy trình xử lý khiếu nại liên quan đến các sản phẩm trong một tổ chức, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, vận hành, bảo trì và cải tiến. Quy trình xử lý khiếu nại được mô tả là phù hợp để sử dụng như một trong những quy trình của hệ thống quản lý chất lượng tổng thể.
ISO 10002:2018 không áp dụng cho các tranh chấp được đưa ra để giải quyết bên ngoài tổ chức hoặc cho các tranh chấp liên quan đến việc làm. Nó cũng được dự định để sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô và trong tất cả các lĩnh vực.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 10002
Thực thi các quá trình được quốc tế thừa nhận rộng rão trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp
Mang lại cho nhà cung ứng, bạn hàng và các bên liên quan sự tin tưởng vào hoạt động kiểm soát mối nguy mà tổ chức,doanh nghiệp đang thực hiện
Thiết lập các điểm kiểm soát mói nguy cần thiết trong toàn bộ chuỗi cung ứng của tổ chức, doanh nghiệp
Đảm bảo thực thi các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan một cách minh bạch
Có cơ sở nền tàng để thường xuyên cải tiến và điều chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.
Lý do lựa chọn dịch vụ chứng nhận của TQCSI
Được thừa nhận – Chứng nhận của TQCSI được thừa nhận trên toàn thế giới thông qua sự công nhận của JAS-ANZ, thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) .TQCSI là tổ chức chứng nhận tại Việt Nam đạt được công nhận quốc tế trực tiếp cho các chương trình chứng nhận.
Kinh nghiệm chuyên môn – TQCSI là tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.
Dẫn đầu – TQCSI là tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam.
Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng chứng nhận của TQCSI là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang cam kết hướng đến sự phát triển vững chắc và đáng tin cậy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here