CHỨNG NHẬN ISO 13485:2016

 

Nhà sản xuất thiết bị y tế QMS

ISO 13485, hiệu quả, ISO 9001 dành riêng cho các nhà sản xuất thiết bị y tế.
ISO 13485 kết hợp ISO 9001 nhưng bổ sung hoặc sửa đổi các phần liên quan để nhấn mạnh một quy trình quản lý rủi ro để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định.Để biết báo giá hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here