TIÊU CHUẨN ISO 10004

TIÊU CHUẨN ISO 10004

GIỚI THIỆU CHUNG

Tiêu chuẩn ISO 10004:2018 –  Tiêu chuẩn Quản lý Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn theo dõi và đo lường

 • Một trong những yếu tố then chốt đối với thành công của tổ chức là sự thỏa mãn của khách hàng với tổ chức và sản phẩm của tổ chức. Vì vậy cần theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.
 • Thông tin thu được từ việc theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng có thể giúp nhận biết cơ hội cải tiến chiến lược, sản phẩm, các quá trình và đặc trưng của tổ chức được tạo dựng giá trị bởi khách hàng và phục vụ mục tiêu của tổ chức. Việc cải tiến này có thể nâng cao lòng tin của khách hàng, và mang lại lợi ích thương mại cũng như các lợi ích khác.
 • Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về việc thiết lập các quá trình theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng một cách hiệu lực cho tổ chức.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 10004

 • Thực thi các quá trình được quốc tế thừa nhận rộng rão trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp
 • Mang lại cho nhà cung ứng, bạn hàng và các bên liên quan sự tin tưởng vào hoạt động kiểm soát mối nguy mà tổ chức,doanh nghiệp đang thực  hiện
 • Thiết lập các điểm kiểm soát mói nguy cần thiết trong toàn bộ chuỗi cung ứng của tổ chức, doanh nghiệp
 • Đảm bảo thực thi các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan một cách minh bạch
 • Có cơ sở nền tàng để thường xuyên cải tiến và điều chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Lý do lựa chọn dịch vụ chứng nhận của TQCSI

 • Được thừa nhận– Chứng nhận của TQCSIđược thừa nhận trên toàn thế giới thông qua sự công nhận của JAS-ANZ, thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). TQCSI là tổ chức chứng nhận  tại Việt Nam đạt được công nhận quốc tế trực tiếp cho các chương trình chứng nhận.
 • Kinh nghiệm chuyên môn – TQCSIlà tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.
 • Dẫn đầu– TQCSIlà tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam.
 • Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu– Biểu tượng chứng nhận của TQCSIlà một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang cam kết hướng đến sự phát triển vững chắc và đáng tin cậy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here